Leeds przestaje działać w strefach niskiej emisji z powodu poprawy jakości powietrza

Leeds (Wielka Brytania) zaprzestała prac nad swoją strefą niskiej emisji (strefa czystego powietrza) z powodu poprawy jakości powietrza, ponieważ strefa LEZ może nie być teraz potrzebna.

Zanieczyszczenie zmniejszyło się zarówno ze względu na mniejszy ruch drogowy spowodowany pandemią Covid-19, jak i dzięki używaniu czystszych pojazdów.

Władze miasta dokonują przeglądu poziomów zanieczyszczenia, aby sprawdzić, czy mniejsze zanieczyszczenie prawdopodobnie będzie się utrzymywać.

Oczekuje się, że inne brytyjskie miasta będą również wdrażać strefy czystego powietrza. Kiedy to zostanie potwierdzone, poinformujemy Cię o tym aktualności i nasza strona w Wielkiej Brytanii.

Image by Dave Noonan od Pixabay

Londyn
Paryż
Antwerpia
Amsterdam
Zapisz się do newslettera
Portal opracowany przy wsparciu ze strony