Dotknięta strefa

Pojazdy ciężarowe

Daty

Czasy, w których dostęp jest niedozwolony lub tylko po wcześniejszej komunikacji

Nationwide

 • 12t

w przeddzień świąt państwowych

c do k (patrz lista poniżej)

 

18:00 – 22:00

we wszystkie dni świąteczne

08:00 – 22:00

Nationwide

 • 12t

Od ostatniego piątku czerwca do niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego (29 czerwca - 2 września 2019)

 • W piątki od 18:00 do 22:00
 • W soboty od 08:00 do 14:00
 • W niedziele od 08:00 do 22:00

Warszawa

 • 16t

codziennie

07: 00–10: 00 i 16: 00–20: 00

Wrocław

 • 18t

codziennie

06:00 - 09:00 oraz 13:00 - 19:00 i 22:00 - 04:00

Łoś

 • 14t

Permanent bana

 

Łomża

 • 10t

codziennie

22:00 – 06:00

Poznań

 • 16t

codziennie

07:00 - 09:00 i 14:00 - 18:00

Toruń

 • 18t

codziennie

06:00 - 09:00 i 13:00 - 19:00

Gliwice

 • 12t

codziennie

00:00 - 04:00 oraz 06:00 - 10:00 i 14:00 - 18:00

Nowa Sól

 • 15t

Permanent bana

 

Suwlaki

 • 18t

Permanent bana

 

Sopot

 • 24t

Permanent bana

 

Łódź

 • 12t

Permanentny zakaz z wyjątkami kilka głównych ulic: Aleksandrowska,

Szczecinska,

Zgierska

 

 

 

Święta państwowe w Polsce 2019

a

Styczeń 1

Nowy Rok

b

Styczeń 6

Święto Trzech Króli

c

Kwietnia 21

Niedziela Wielkanocna

d

Kwietnia 22

Poniedziałek Wielkanocny

e

Maj 1

Dzień Pracy

f

Maj 3

Dzień Konstytucji

g

Czerwca 9

Zielone Świątki

h

Czerwca 20

Corpus Christi

i

15. sierpnia

Założenie

j

Listopada 1

Dzień Wszystkich Świętych

k

Listopada 11

Dzień Niepodległości

l

25 grudnia

Pierwsze Boże Narodzenie

m

26 grudnia

Drugie Boże Narodzenie

 

zwolnienia

1. Pojazdy należące do policji, inspektorat transportu drogowego, straż graniczna, celne, polskie

siły zbrojne, rządowe biuro ochrony, techniczne pogotowie ratunkowe, straż pożarna,

służb ratownictwa chemicznego oraz ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniem;

2. pojazdy pomocy drogowej;

3. pojazdy używane w operacjach ratowniczych;

4. pojazdy ratownicze używane w przypadku klęsk żywiołowych;

5. pojazdy używane do pomocy humanitarnej;

6. pojazdy używane do budowy lub konserwacji dróg i mostów;

7. pojazdy przewożące zwierzęta gospodarskie;

8. pojazdy używane do zbierania świeżego mleka, kukurydzy lub zwierząt gospodarskich;

9. pojazdy przewożące paliwo płynne, produkty ropopochodne, smary, części zamienne lub świeżą wodę na statki;

10. transport sprzętu transmisyjnego do stacji radiowych lub telewizyjnych;

11. transport sprzętu przeznaczonego na imprezy masowe;

12. pojazdy przewożące gazety stanowiące znaczną część całego ładunku lub

dostępnej przestrzeni ładunkowej;

13. pojazdy używane do przewozu narkotyków lub leków;

14. pojazdy używane do przewozu poczty stanowiące znaczną część całości

ładunek lub dostępna przestrzeń ładunkowa;

15. pojazdy, których działanie jest ściśle związane z niezbędną konserwacją

cykl produkcyjny lub świadczenie usług firmie działającej przez całą dobę;

16. pojazdy przewożące towary niebezpieczne, objęte odrębnymi przepisami, w ilościach dla

w której wymagana jest pomarańczowa płytka;

17. pojazdy przewożące łatwo psujące się towary lub żywność *, które stanowią znaczną część wagonu

ładunek całkowity lub dostępna przestrzeń ładunkowa;

18. pojazdy używane do przewozu betonu lub urządzenia do pompowania betonu;

19. pojazdy używane do transportu odpadów komunalnych;

20. pojazdy używane do przewozu ładunków wyładowanych z wagonów kolejowych do odległości

50km od stacji kolejowej.

21. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;

22. wolno poruszające się pojazdy rolnicze i ciągniki;

23. pojazdy powracające z zagranicy w celu ukończenia transportu drogowego lub podróży do

odbiorca, który ma swoją siedzibę w Polsce,

24. pojazdy, które wpłynęły do ​​Polski przed datą lub godziną ograniczenia i mogą podróżować

do 50 km od przejścia granicznego oraz pojazdy w strefie przygranicznej czekające na wyjazd z Polski;

25. pojazdy używane do bezpłatnych badań lekarskich.

 

NB:

Wyjątki wymienione w punktach od 6 do 21 mają również zastosowanie do pustych pojazdów podróżujących w celu załadowania

ładunku lub w drodze powrotnej po rozładunku na terytorium Polski.

 

* Lista łatwo psujących się produktów spożywczych:

- mięso i podroby jadalne; ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne; produkty mleczne, w szczególności jogurty, kefir, śmietana, mleko, ser, masło i lody

- krem; jaja ptasie i pasty jajeczne; kwiaty cięte, darń (trawa) i dom

- rośliny; świeży

i mrożone warzywa, owoce i grzyby; zboża i produkty rolne przeznaczone dla

produkcja tłuszczów spożywczych, paszowych i roślinnych; zmielone zboża, w szczególności mąka, owies, kasza manna

i granulki kukurydzy; tłuszcz i olej pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; przetwory spożywcze, w szczególności

mięso, drób, ryby, warzywa i owoce; słodycze i słodycze; przetwory ze zbóż, mąki,

skrobia, mleko w proszku i produkty piekarnicze; napoje bezalkoholowe; resztki i odpady z jedzenia

przemysł, gotowe produkty dla zwierząt; burak cukrowy; ziemniaki; świeże drożdże; medium hodowlane

dla grzybów.

Mediolan
Paryż
Bruksela
Amsterdam
Zapisz się do newslettera
Portal opracowany przy wsparciu ze strony
 
Zapisz się do newslettera