Sadler Consultants i strona internetowa CLARS są częścią udanego czteroletniego projektu finansowanego przez Horizon 2020, który ma pomóc władzom miasta w zwiększeniu odpowiedzialności w ich miastach: PORADA (Regicing Vehicle ADostęp do Improved Lpodatność).

Przepisy o dostępie do pojazdów miejskich (UVAR) mogą być jedną z najskuteczniejszych dźwigni pomagających osiągnąć szereg celów wyznaczonych przez miasto. Cele mogą obejmować osiągnięcie neutralności klimatycznej; zmniejszenie zatorów; lub poprawa jakości powietrza, transportu publicznego lub warunków życia w mieście.

Projekt ReVeAL (Regicing Vehicle ADostęp do Improved Liveability), łączy badania typu desk desk i studia przypadków z praktycznym wdrożeniem UVAR w sześciu pilotażowych miastach: Helmond (NL), Jerozolima (IL), Londyn (UK), Padova (IT), Vitoria-Gasteiz (ES) i Bielefeld ( DE). Projekt będzie wspierać zarówno te miasta 6, jak i opracować narzędzia wsparcia dla innych miast chcących wdrożyć UVAR. Miasta pilotażowe są zaangażowane w opracowywanie, wdrażanie, testowanie i ocenę jednego lub kilku środków UVAR poniżej:

 • Strefy zero emisji
 • Interwencje przestrzenne (np. Superbloki, odzyskiwanie ulic z parkingu)
 • Miary cenowe
 • Opcje na przyszłość (takie jak C-ITS i ogrodzenie geograficzne)

Aspekty strefy zerowej emisji będą prowadzone przez Sadler Consultants. Chociaż strefy zerowej emisji mogą wydawać się zbyt daleko posunięte, w Europie działa już pewna liczba, bardziej planowana, i prawdopodobne jest, że liczba ta wzrośnie w kierunku osiągnięcia celów związanych z neutralnością klimatyczną.

Wprowadzenie UVAR wpływa na system transportu miasta jako całości, dlatego wymaga koordynacji różnych aspektów - z których wszystkie odgrywają rolę w każdym procesie zmian; nazwał w ReVeAL cztery „obszary przejściowe”:

 • Zarządzanie i finansowanie,
 • Potrzeby / akceptacja użytkowników,
 • Koncepcje mobilności; i
 • Projekt / technologia systemu

ReVeAL będzie wspierać wdrażanie UVAR poprzez te cztery „obszary przejściowe”, a także w określonych aspektach UVAR.

Proszę zobaczyć tutaj ostatnia prezentacja na temat ReVeAL Lucy Sadler na konferencji Polis 2019.

Jeśli chcesz wziąć udział w ReVeAL, proszę złożyć wniosek, aby znaleźć się w grupie referencyjnej ReVeAL. Termin upływa w grudniu 20 2019. Jeśli jesteś władzą miasta, zarejestrowany członek CLARSBędą również na bieżąco z wynikami projektu.

ReVeAL stworzy narzędzia wspierające UVAR, aby pomóc innym miastom we wdrażaniu UVAR dobrej jakości. UVAR, które przynoszą pożądane ulepszenia, zapewniając jednocześnie odpowiednią dostępność dla ludzi i towarów, aby umożliwić ulepszone, dobrze funkcjonujące miasto lub miasto. Narzędzia wsparcia będą obejmować

 • Ocena gotowości do UVAR oraz
 • Doradca procesowy UVAR
 • Jak również informacje na temat czterech obszarów przejściowych.

ReVeAL skontaktuje się z osobami spoza projektu zarówno za pośrednictwem grupy referencyjnej, jak i innych organizacji, w tym w szczególności CLARS, które współpracują zarówno z organami publicznymi, jak i zainteresowanymi stronami w zakresie UVAR. Umożliwi to innym uczenie się z projektu przed jego zakończeniem, a także wkład w projekt, aby upewnić się, że produkty projektu są potrzebne miastom i innym zainteresowanym stronom.

Więcej informacji zostanie dostarczonych na ReVeAL podczas projektu, z aktualizacjami opublikowanymi na tej stronie, a także dalsze szczegóły na stronie internetowej ReVeAL (która zostanie wkrótce uruchomiona).

Portal opracowany przy wsparciu ze strony